Τρόποι Πληρωμής

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας η εταιρεία Pilotgreece.gr έχει τους εξής τρόπους πληρωμής.

  1. Μέσω τραπέζης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ GR12 0172 0890 0050 8908 8014 056

Λογαριασμός :  5089 -088014-056

Δικαιούχος : Ποταμίτης Μιχαήλ Κων/νου

2. Μέσω PayPal